betaig

betaig
betaĩg conj. [K]; SD1, B, MT86, SE185 psn. bet, tačiau: Pagal didžiosios teisybės nekaltink mus iš piktybės, betaig tėviška malone užmiršk jau mūsų silpnybę 52. Betaig tave baisiai pažeidė, ir negali keršto nuleist DP37. Betaig ne mano valia, net tavo tenusiduost BPI194. Pasakė jiems betaig ir prilyginimą BtLuk5,36.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • TGFBI — Обозначения Символы TGFBI; CSD3, LCD1, CSD1, CSD2 Entrez Gene …   Википедия

  • valia — 1 valià sf. (2) K, Š, Rtr, LzŽ; R150, Sut, N, LsB312, L, APhIV154, OGLIII283 1. gebėjimas apsispręsti, sąmoningai tikslingai atlikti vienus veiksmus ir susilaikyti nuo kitų; gebėjimas pasirinkti ir siekti tikslo: Valià yra žmogaus apsisprendimo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • TGFBI — Transforming growth factor, beta induced, 68kDa, also known as TGFBI, is a human gene.cite web | title = Entrez Gene: TGFBI transforming growth factor, beta induced, 68kDa| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene Cmd=ShowDetailView …   Wikipedia

  • Кератоэпителин — [[Изображение:|px|TGFBI chemical structure]] TGFBI Обозначения Symbol(s) TGFBI CSD3, LCD1, CSD1, CSD2 Entrez …   Википедия

  • apvaikščioti — 1. tr., intr. Q73,262, 571,572, Sut, N, KII257, M, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Klk, Kpr aplink apeiti; apeinant apžiūrėti: Apvaikščioju lauką K. Apvaikščiok laukus, kad nebūtum iškados J. Vidury nakties išejo oran apvaikščiotų namų BM8(Skp). Padirbo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apveizdėjimas — sm. (1) 1. SD1111, NdŽ, KŽ → apveizdėti 1: Apveizdėjimas nuog tiesos SD198. 2. SD1114, N, RtŽ, Rtr, KŽ → apveizdėti 3: Ponas, dasižinojęs apie tą negaliančią moteriškę …, priėmė ją į savo apveizdėjimą BM188(Kri). Garbiname prieg tam pašlavint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvieryti — ×atviẽryti intr., tr. K, KŽ; N(B) atlyginti, atpildyti, atmokėti: Jie netur tau kuomi atvieryti, atpildyta tau betaig bus prisikėlime teisųjų CII668. Aš atvierysiu, sako Viešpats CII668. vieryti; atvieryti; davieryti; įsivieryti; išvieryti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • betag — beta•g conj. žr. betaig: Beta•g čia reikia, idant visokia loma būtų ižpildyta ir visokias kalnas ir pakalnis būtų nužemintas DP30 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • betai — conj. žr. betaig: Id kožnas, kursai tiki, neprapultų, betai amžiną žyvatą turėtų SE129 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • betaiga — conj. Mž101 žr. betaig: Čia tada privalu yra raginti betaiga tuo būdu Vln7 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”